Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


Taoismen
och
Tao te ching

Tao, vägen. Kalligrafi av Stefan Stenudd.

Den ödmjuka kinesiska livsfilosofin


Här hittar du ett antal texter om taoismen och dess ursprungliga källa Tao te ching, en bok som skrevs för över 2.300 år sedan av Lao Tzu. Det taoistiska idealet är ödmjukhet och att låta naturen ha sin gång. En behövlig eftertanke i vår kaotiska tid.

Taoismens alldagliga utopi

Taoismen brukar buntas ihop med religionerna, vilket är missvisande eftersom den innehåller ringa eller intet om gudar och livet efter detta. Den är snarare en kosmologi ur vilken en livsfilsofi har extraherats — en synnerligen ödmjuk livsfilosofi med sitt ideal i det alldagliga. Här presenteras taoismen, dess bakgrund och innehåll:


TAOISMEN

 1. Inledning


 2. Tao, vägen


 3. Oskuldsfull dygd


 4. Reaktion mot Konfucius


 5. Enslingen Lao Tzu


 6. Det kvinnliga


 7. Maktens förbannelse


 8. Den vise


 9. Den alldagliga utopin


 10. Litteratur


 11. TranskriptionTao te ching — taoismens källa

Taoismens första och främsta urkund är Tao te ching, en bok som anses ha tillkommit för minst 2.300 år sedan och ska ha skrivits av Lao Tzu. Han var en ämbetsman vid den kinesiska kejsarens hov, som lämnade sitt ämbete och landet — efter att ha samlat sina visdomsord i Tao te ching. Här presenteras och förklaras några av bokens 81 verser:


TAO TE CHING

 1. Inledning


 2. Vers 1: Man får känna lust


 3. Vers 8: Välvilja utan villkor


 4. Vers 11: Den nödvändiga tomheten


 5. Vers 12: Sinnenas buller


 6. Vers 17: Att bli minnesmärke


 7. Vers 28: Manligt fast kvinnligt


 8. Vers 31: Krig är begravning


 9. Vers 50: Döden är en helt annan sak


 10. Vers 77: Politisk nirvanaTao te ching och Lao Tzu

Det berättas om den gamle och vise Lao Tzu, att han övergav sitt ämbete vid hovet i Chou och lämnade riket ridande på en vattenbuffel. Innan han korsade gränsen bönföll gränsvakten honom om att nedteckna sina insikter, så att de kunde komma andra tillgodo. Då skrev Lao Tzu Tao te ching, ett verk på drygt femtusen tecken om vägen och dygden. Därefter drog han vidare ut ur landet, och inget mer är känt om honom.


Lao Tzu, taoismens grundare. Kinesisk målning från 1800-talet.
Lao Tzu, taoismens grundare. Kinesisk målning från 1800-talet.


     Min tolkning av Tao te ching, som citeras här och där på denna hemsida, bygger både på ett antal befintliga engelska tolkningar – se litteraturförteckningen i slutet av boken – och kinesiska förlagor, framför allt Wang Pi och Mawangdui. Inkluderade är de klargöranden som kommit med de arkeologiska fynden av manuskript i Mawangdui från cirka 200 f.Kr., samt de minst hundra år äldre fynden i Guodian. Dessa manuskript har inte varit tillgängliga i tidigare tolkningar på svenska.

     Transkriptionen av de kinesiska orden följer traditionellt internationellt bruk för klassiska kinesiska texter (Wade-Giles, ej pinyin). Ordningen och uppdelningen av verserna följer traditionen, ej manuskripten från Mawangdui som kastar om dem en hel del.

     Varmt tack till poeten Li Li, som hjälpte till med omsorgsfull granskning av min tolkning och många förändringar till det bättre. Tack också till professor Göran Malmqvist för hans värdefulla råd.

     Den första upplagan av min tolkning publicerades 1991 och följdes genom åren av flera andra upplagor. Se länken till den senaste upplagan av boken nedan.

     Det var för den tredje upplagan som 1990-talets fynd i Guodian också kunde begrundats. I motsats till fynden i Mawangdui är de långt ifrån en komplett version av Tao te ching, vilket av somliga experter har tolkats som att de utgör en ursprunglig magrare version av verket – något som jag betvivlar. Guodianfynden föranleder ringa förändringar av Tao te ching, men bevisar att den är av betydligt äldre datum än många experter under de senaste hundra åren ansett troligt.

     Tao te ching är själva urkällan till taoismen. Ingen äldre text om taoismen är känd eller ens särskilt trolig. Lao Tzu, som må ha levat på 500-talet f.Kr. eller kanske seklet därefter, presenterade taoismen med ett personligt anslag och en originalitet som ställer det utom tvivel att han var dess första filosof, för att inte säga grundare.Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching — taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.