Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


STEFAN STENUDD
Stefan Stenudd
Om mig
Jag är författare, aikidoinstruktör och idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas logik. Jag har även varit musik- och krogrecensent i dagstidningar. Min bok om Tao te ching publicerades 1991, med flera följande upplagor. Mer om mig här.


TAOISMEN

Den kinesiska livsfilosofin:

Inledning


Tao, vägen


Oskuldsfull dygd


Reaktion mot Konfucius


Enslingen Lao Tzu


Det kvinnliga


Maktens förbannelse


Den vise


Den alldagliga utopin


Litteratur


Transkription


Ny svensk tolkning


TAO TE CHING

Klassikern om taoismen:

Inledning


Vers 1: Man får känna lust


Vers 8: Välvilja utan villkor


Vers 11: Den nödvändiga tomheten


Vers 12: Sinnenas buller


Vers 17: Att bli minnesmärke


Vers 28: Manligt fast kvinnligt


Vers 31: Krig är begravning


Vers 50: Döden är en helt annan sak


Vers 77: Politisk nirvana


Boken


TAOISTIC
My Taoism Website in English


Mina fackböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.Mina romaner

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Taoismens alldagliga utopi

Taoismens alldagliga utopi i Tao te ching.

Livsfilosofin i Tao te ching av Lao Tzu


Inledning

Att klassificera taoismen som en religion är vanskligt, åtminstone om man ska utgå från dess främsta och äldsta skrift, Tao te ching. Bokens 81 visdomsverser nämner ingenting om ett liv efter detta, och blott snuddar i förbifarten vid tanken på något slags gud - i en enda av verserna, som konstaterar att om inte gudarna vore mäktiga skulle de tyna bort. Annat än denna tämligen profana upplysning har inte den gamla kinesiska klassikern att meddela om det gudomliga.

     Vad gäller ett liv efter döden finns också blott en enda relevant vers, nummer 33, vars sista rad ända fram till nyligen har lästs ungefär "den som dör utan att förgås får ett långt liv". Därmed har versraden tagits till stöd för den odödlighetskult, som odlades inom vissa led av taoismen i Kina runt tiden för Kristi födelse, och som blandade allehanda brygder vilka sades ge evigt liv. Många av brygderna innehöll dock rikliga doser av tungmetaller och andra gifter, så det eviga liv de må ha givit måste ha varit hinsides, vilket inte var riktigt vad deras beställare - en och annan kejsare med svårigheter att skiljas från sitt överflöd - hade tänkt sig.

     Det har också visat sig att versraden inte ger det stöd för odödlighet som dessa kretsar förespråkade. När två manuskript från perioden omkring år 200 före Kristus - hundratals år äldre än de dittills existerande versionerna - hittades i Kina år 1973, visade sig båda dessa i stället säga: "Den som dör utan att glömmas får ett långt liv." Denna jordnära sanning lovar ingen köttslig överlevnad och yppar inte ett dugg om den avlidnas vidare äventyr.


Tao te ching av Lao Tzu. Svensk tolkning av Stefan Stenudd.
Tao te ching, i svensk tolkning av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att komma till förlagets presentation av boken.


     Nej, Tao te ching förblir vid det jordiska. Också själva Tao, vägen, som är den allt bakomliggande storheten, beskrivs närmast som en naturlag, en naturens grundläggande ordning, och inte alls som en gudom med några antropomorfa drag.

     I tjugofemte versen berättas att Tao är sprunget ur kaos, det urtillstånd där ingen som helst struktur rådde i världen och varken himmel eller jord fanns, men att det redan vid sin tillkomst var "tyst och stilla, rent och djupt". Det är ensamt och oföränderligt, ursprung till allt som finns i världen, men egentligen omöjligt att definiera eller ens ge ett riktigt namn. Bokens författare bekänner: "Jag känner ej dess namn, jag kallar det Tao." Världsordningen är sådan att:

Människan följer jordens lagar

Jorden följer himmelens lagar

Himmelen följer Taos lagar

Tao följer sin egen natur

     Sista raden kan också skrivas "Tao följer av sig självt", alltså en mekanism utan något överordnat, helt oberoende av alla andra krafter - en urkraft, en första orsak. Det innebär att Tao saknar varje form av nyckfullhet eller ombytlighet - denna yttersta naturlag kan inte trotsas ens av sig själv. Lagbundenheten är absolut och oföränderlig.

     Det känns märkligt för oss västerlänningar att denna orubbliga konstant har namnet "vägen", som i våra ögon mer signalerar föränderlighet - en process i stället för ett tillstånd. Detta är dock väl förankrat i kinesisk filosofi och kosmologi, som betraktar universum dynamiskt.

     Världsalltet är inte statiskt, utan en ständig föränderlighet mellan de två polerna yin och yang, där något av det ena alltid finns också i det andra, ett alltid pågående förlopp som ändå alltid är i balans, något av en smältdegel med en stillsam yta. Tao te ching säger att de tiotusen tingen - allt som finns i världen - bär yin och omfamnar yang. Tao föregår och initierar allt detta.

Tao födde ett

ett födde två

två födde tre

tre födde de tiotusen tingen


T'ai chi, föreningen av yin och yang. Tuschteckning av Stefan Stenudd.
T'ai chi, föreningen av yin och yang. Tuschteckning av Stefan Stenudd.


     Eftersom Tao är före ett kan inget ha funnits innan Tao. Det kaos ur vilket Tao uppstod är alltså fullständigt obeskrivbart, utan någon skönjbar existens - att jämföra med det frågetecken som råder före naturvetenskapens big bang, eller Thomas av Aquinos förklaring på varför det inte går att fråga sig vad som fanns innan Gud skapade världen, eftersom Han först då skapade tiden. Före Tao finns ingenting, inte ens ett tomrum väntande på att fyllas. Och Tao är inte ett föremål eller väsen runt vilket världsalltet byggs, utan den lag enligt vilken det uppstår och ordnas. En formel för skapelsen, som bestämmer hur den gestaltar sig. Då är vägen en lämplig symbol.


Fortsättning


INNEHÅLL:

 1. Inledning


 2. Tao, vägen


 3. Oskuldsfull dygd


 4. Reaktion mot Konfucius


 5. Enslingen Lao Tzu


 6. Det kvinnliga


 7. Maktens förbannelse


 8. Den vise


 9. Den alldagliga utopin


 10. Litteratur


 11. Transkription


 12. Ny svensk tolkning
Artikeln skrevs år 2000 till Heliga Skrifter, årsbok 2000, Föreningen Lärare i Religionskunskap.
Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching - taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.