Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


STEFAN STENUDD
Stefan Stenudd
Om mig
Jag är författare, aikidoinstruktör och idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas logik. Jag har även varit musik- och krogrecensent i dagstidningar. Min bok om Tao te ching publicerades 1991, med flera följande upplagor. Mer om mig här.


TAOISMEN

Den kinesiska livsfilosofin:

Inledning


Tao, vägen


Oskuldsfull dygd


Reaktion mot Konfucius


Enslingen Lao Tzu


Det kvinnliga


Maktens förbannelse


Den vise


Den alldagliga utopin


Litteratur


Transkription


Ny svensk tolkning


TAO TE CHING

Klassikern om taoismen:

Inledning


Vers 1: Man får känna lust


Vers 8: Välvilja utan villkor


Vers 11: Den nödvändiga tomheten


Vers 12: Sinnenas buller


Vers 17: Att bli minnesmärke


Vers 28: Manligt fast kvinnligt


Vers 31: Krig är begravning


Vers 50: Döden är en helt annan sak


Vers 77: Politisk nirvana


Boken


TAOISTIC
My Taoism Website in English


Mina fackböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.Mina romaner

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Tao te ching 28

Tao te ching med kinesiska tecken.

En vers ur Taoismens källa av Lao Tzu förklaras


Vers 28:
Manligt fast kvinnligt

Han som känner manligheten
och ändå håller sig till det kvinnliga
blir dalen som drar hela världen till sig
Varande världens dal
ska den eviga dygden aldrig överge honom
och han blir som ett litet barn på nytt

Ur vers 28, Tao te ching.

     Manligt och kvinnligt - visst är detta tema i våra dagar så gott som uttjatat. Dessutom sägs så många fånigheter, när debattörer tävlar om att visa sig feministiska, eller när det ena könet ska prisas och det andra förlöjligas. Men som motsatspar har det sin plats i så gott som allt mänskligt tänkande och i hela naturen: natt och dag, sol och måne, himmel och jord, berg och dal, plus och minus, vitt och svart - listan kan göras hur lång som helst.

     I den kinesiska traditionen är motsatsparets renodlade princip yin och yang, vilka i den välkända cirkelfiguren sätts samman till T'ai chi, det högsta ursprunget. Motsatsernas förening. Så föddes världsalltet, säger den kinesiska läran - och många andra runt vår jord - och så föds människor: mannens och kvinnans förening.

     Yin och yang betyder ursprungligen skuggsida och solsida, såsom på en trädstam vars norra sidan sällan nås av solens strålar medan den södra under hela dagen badar i solljus - men i själva verket vandrar sol- och skuggsida runt trädstammen under dagens gång, så att det som vid gryningen ligger i skugga får ljus i skymningen och tvärtom.

     Denna föränderlighet ligger också i motsatsernas natur. T'ai chi visar att i yin finns alltid något av yang, och sammalunda med yang. Därav prickarna i respektive färgfält - ett stänkt vitt i det svarta och ett stänk svart i det vita. Det kan inte finnas något som är uteslutande yin eller yang.

     En man utan minsta kvinnlighet i sitt inre är förskräcklig, men förmodligen snarast förljugen - han bara förnekar det. Och en kvinna helt utan manlighet är lika förfalskad. Könen ska blandas - ej blott vid befruktning, utan också individuellt, i sig själva. Hur skulle de annars någonsin kunna få kontakt med varandra?

     Fast det är en självklarhet för balansen mellan yin och yang att de båda har samma värde, vet vi att civilisationen oftast har prioriterat det manliga. Så är det i hög grad alltjämt. Exempelvis märks det i jämställdhetsdebatten som ständigt understryker vikten av att kvinnor ges plats i den värld som traditionellt är den manliga, medan det sällan ens knystas om behovet av män i den traditionellt kvinnliga världen - som om den vore av lägre värde, eller alltid varit helt tillgänglig för männen, ja som om jämlikhet är att göra alla människor till män.

     Tao te ching gör det motsatta, fast boken är tillkommen i en precis lika mansdominerad kultur och epok som de flesta andra. Hellre kvinnligt än manligt, hellre mor än far, hellre dalen än berget. Mannen är enligt Tao te ching handikappad av sin manlighet - han vill härja i världen, styra och förändra den, men borde hellre ödmjukt försöka finna sin plats i den, inta samma låga position som dalen gör - och då ska det bli som med vattnet: det rinner nedåt och kommer därför till honom.

     Det kan redan kvinnan, men mannen behöver lära sig det - just genom att känna och uppmuntra sin kvinnlighet. Då dras världen till honom, då lockas naturen av honom i stället för att sky honom. Raserandet övergår i skapande, bullret blir musik och allvaret blir lek.

     Visst låter det alldeles för enkelt, men se: när människor ska ställa till med något riktigt förfärligt skrudar de sig med manliga attribut och metoder. Vi behöver inte mer manliga kvinnor - men sannerligen fler kvinnliga män.

     Tao te ching vet också att detta inte alls är en väg till svaghet - tvärtom. Dalen är mäktigare än berget, vattnet urholkar stenen, det mjuka överlever det hårda. Människan orkar inte mycket om hon spänner sig, men förmår storslagna ting - och länge - när hon lär sig slappna av. Så nog är det kvinnliga överlägset i sin synbara underdånighet - och, på alla goda sätt, mer mänskligt.


Denna artikel skrevs i mars 2001 för tidskriften AlphaOmega 2/2001.


TAO TE CHING

  1. Inledning


  2. Vers 1: Man får känna lust


  3. Vers 8: Välvilja utan villkor


  4. Vers 11: Den nödvändiga tomheten


  5. Vers 12: Sinnenas buller


  6. Vers 17: Att bli minnesmärke


  7. Vers 28: Manligt fast kvinnligt


  8. Vers 31: Krig är begravning


  9. Vers 50: Döden är en helt annan sak


  10. Vers 77: Politisk nirvana
Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching - taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.