Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


STEFAN STENUDD
Stefan Stenudd
Om mig
Jag är författare, aikidoinstruktör och idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas logik. Jag har även varit musik- och krogrecensent i dagstidningar. Min bok om Tao te ching publicerades 1991, med flera följande upplagor. Mer om mig här.


TAOISMEN

Den kinesiska livsfilosofin:

Inledning


Tao, vägen


Oskuldsfull dygd


Reaktion mot Konfucius


Enslingen Lao Tzu


Det kvinnliga


Maktens förbannelse


Den vise


Den alldagliga utopin


Litteratur


Transkription


Ny svensk tolkning


TAO TE CHING

Klassikern om taoismen:

Inledning


Vers 1: Man får känna lust


Vers 8: Välvilja utan villkor


Vers 11: Den nödvändiga tomheten


Vers 12: Sinnenas buller


Vers 17: Att bli minnesmärke


Vers 28: Manligt fast kvinnligt


Vers 31: Krig är begravning


Vers 50: Döden är en helt annan sak


Vers 77: Politisk nirvana


Boken


TAOISTIC
My Taoism Website in English


Mina fackböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.Mina romaner

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Tao te ching 31

Tao te ching med kinesiska tecken.

En vers ur Taoismens källa av Lao Tzu förklaras


Vers 31:
Krig är begravning

Vapen är illavarslande verktyg
alla varelser avskyr dem
Envar som följer Tao vill inte veta av dem

Ur vers 31, Tao te ching.

     Ännu ett tyckande om de händelser som inleddes med katastrofen den 11 september - jag vet att det måste vara avskräckande på mången läsare, och säkert alltför pretentiöst av mig efter den ström av kunniga omdömen i andra media som föregått denna publicering. Men Tao te ching är i allra högsta grad en bok vars klokheter låter sig tillämpas på dagsaktuell politik, och den skänker perspektiv som är särskilt viktiga när nuet tränger sig på allra mest.

     Enkelt uttryckt är Lao Tzus lära pacifistisk, taoismen betonar igen och igen att våld, tvång och krig inte kan ge någon varaktig lösning. Samtidigt förnekas inte att krig äger rum likafullt, att de kanske rentav är ofrånkomliga - i alla fall att det finns situationer när kriget inte går att undvika.

     Vad Tao te ching understryker är att detta sannerligen inte är något att glädjas över, inte ens för segraren. I samma vers som citerats ovan heter det: "Den som jublar över seger, han jublar över människodråp." Över krig ska man sörja, oavsett hur de slutar. De riter som ska följas efter ett vunnet krig är inte festens, utan begravningens. Det är ju också framför allt begravningar som med sin stora mängd kännetecknar krigets konsekvenser.

     Jag tror att detta vemod är en insiktsfull attityd till kriget och de krigiska lösningarna. Ibland är krig ofrånkomliga, fast vi alla egentligen vet bättre, och vi får skäl att sörja tusenfalt - men vi kommer inte runt det. Somliga händelser, vissa situationer, har ingen annan möjlig konsekvens. Vi kan föga annat än förbereda begravningsritualen.

     Men just detta förblivande i sorgen, vägran att jubla eller stoltsera, är nog också den enda attityd som verkligen förmår minska krigets skadeverkningar och påskynda dess slut. Tao te ching menar till och med i vers 69 att: "när slaget går av stapeln kommer den bedrövade att segra". Den som förstår att sörja över kriget blir inte bara den mildaste, utan också den framgångsrikaste krigaren - den som har behärskningen i behåll.

     Varför är krig ibland ofrånkomliga? Bara om vi löser den gåtan kan vi nå en varaktig fred. Tao te ching grunnar också på frågan - utan att komma med någon entydig lösning.

     En sak är dock lätt att konstatera - de flesta krigsutbrott beror på hur ett föregående krig slutat. Segern kan vara ofullständig, och fienden vaknar på nytt, eller tar segrarna ut en alltför stor tull av förlorarna, ett krigsbyte som svider så att det göder nästa krig intill det bryter ut. Kriget är till sin natur sådant att ingen av de stridande parterna därefter kan glömma det och gå vidare. I 79:e versen säger Tao te ching: "När hätska fiender slutit fred, måste någon bitterhet dröja kvar." Därför bör den kloke vara noga med att uppfylla sina förpliktelser, men inte insistera på vad han har rätt till - vilket kommer mycket nära kristendomens idé om att vända andra kinden till. Att avstå sin rätt kan tyckas vara ett högt pris, men kostnaden för nästa krig är garanterat mycket högre.

     Tao te ching har en tydlig ståndpunkt, men är lågmäld i sitt framförande av den - ödmjuk inför det faktum att här är det lätt att tycka, svårt att veta och näst intill omöjligt att helt och fullt förstå. I universum, som föder och förintar galaxer, där liv är obrottsligt förknippat med död, blir det förbryllande. Vers 73 inleds med det tankfulla konstaterandet, vilket nog kan appliceras såväl på hela staters krigshandlingar som enskilda människors kontroverser:


Den som har mod att ta strid ska förgås,
den som har mod att avstå strid ska leva
Himmelen avskyr somligt,
vem vet varför?


Denna artikel skrevs i december 2001 för tidskriften AlphaOmega 1/2002.


TAO TE CHING

  1. Inledning


  2. Vers 1: Man får känna lust


  3. Vers 8: Välvilja utan villkor


  4. Vers 11: Den nödvändiga tomheten


  5. Vers 12: Sinnenas buller


  6. Vers 17: Att bli minnesmärke


  7. Vers 28: Manligt fast kvinnligt


  8. Vers 31: Krig är begravning


  9. Vers 50: Döden är en helt annan sak


  10. Vers 77: Politisk nirvana
Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching - taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.