Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


STEFAN STENUDD
Stefan Stenudd
Om mig
Jag är författare, aikidoinstruktör och idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas logik. Jag har även varit musik- och krogrecensent i dagstidningar. Min bok om Tao te ching publicerades 1991, med flera följande upplagor. Mer om mig här.


TAOISMEN

Den kinesiska livsfilosofin:

Inledning


Tao, vägen


Oskuldsfull dygd


Reaktion mot Konfucius


Enslingen Lao Tzu


Det kvinnliga


Maktens förbannelse


Den vise


Den alldagliga utopin


Litteratur


Transkription


Ny svensk tolkning


TAO TE CHING

Klassikern om taoismen:

Inledning


Vers 1: Man får känna lust


Vers 8: Välvilja utan villkor


Vers 11: Den nödvändiga tomheten


Vers 12: Sinnenas buller


Vers 17: Att bli minnesmärke


Vers 28: Manligt fast kvinnligt


Vers 31: Krig är begravning


Vers 50: Döden är en helt annan sak


Vers 77: Politisk nirvana


Boken


TAOISTIC
My Taoism Website in English


Mina fackböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.Mina romaner

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Tao te ching 8

Tao te ching med kinesiska tecken.

En vers ur Taoismens källa av Lao Tzu förklaras


Vers 8:
Välvilja utan villkor

Det högsta goda är som vatten
Vatten ger liv åt de tiotusen tingen
och utmanar dem ej
Det flyter på platser som människor skyr
och är sålunda nära Tao.

Ur vers 8, Tao te ching.

     En av de roligaste T-tröjor jag sett, hade följande text: "Den som har mest prylar när han dör vinner". Det är förstås ett sätt att ge sitt liv mening, och sannerligen inte ovanligt - trots att slutet på en sådan kapplöpning är ofrånkomligt. Man får ju inte ens, som visan berättar, ta hunden med sig in i himlen.

     Nå, det är förhoppningsvis få som verkligen tror att materiellt välstånd i sig ger livet mening. Betydligt vanligare är att kämpa för att nå anseende, om inte världsberömmelse så i alla fall ett gott rykte bland medmänniskor - att visa sig vara en fin människa.

     Det kan ju verka nog så berömvärt, men det har vissa allvarliga avigsidor. Människor som gör sitt bästa för att visa oss andra att de lever oklanderligt, brukar helt enkelt bli olidliga - och de förlorar varje tillstymmelse till tolerans. För varje gång de framhäver hur exemplariskt de själva beter sig, slår de också fast att precis så borde alla andra människor göra, alla andra människor leva. De gör sitt handlande och sin moral till måttstock för hela världen, utan urskiljning.

     Och det är skrämmande hur långt många av dem kan gå för att pådyvla andra sin uppfattning, eller betvinga omvärlden till samma beteende.

     Ofta är deras föredömlighet dessutom så besynnerlig, ibland rent löjeväckande. Som om gudarna skulle hurra för att man till exempel inte röker, aldrig dricker en droppe alkohol, inte så mycket som snuddar vid en människa av andra könet före äktenskap. Men man kan vara hur grym som helst i sitt tal, utan att använda svordomar, man kan ge fritt spelrum åt hatet då man förbjuder kärlekens uttryck, man kan förpesta sin omgivnings luftrum utan att fylla det med cigarettrök.

     Om vi helt enkelt bestämmer oss för att visa välvilja, att värna om varandra - då borde väl det mesta ordna sig, men när vi i stället kommer med noggrannare regelverk, då är det somliga som får det precis som de vill ha det, medan andra kommer i kläm. Jag tror att frågan är: vill vi väl för att skryta med det, eller för att vi vill andra väl?

     Tao te ching visar en annan väg - att vara som vattnet. Det befruktar marken och allt levande, utan att ståta med det. Bara dess genomskinlighet är härligt belägg för detta - att stå till tjänst utan att kräva hyllningar för det. Så beter sig sann välvilja.

     Det mest sympatiska uttrycket för vattnets ödmjuka välvilja är att det inte håller sig på höjderna, utan flyter nedåt, till världens botten och underjord, till det mörka och begravda. Det svalkar utan urskiljning.

     En mänsklig välvilja som endast verkar i ståtliga palats och bland folk som redan har det bästa anseende, är blott självförgyllande. Man måste söka sig till samhällets botten, till de utstötta och åsidosatta. Där torde ju också törsten vara som störst. Den som visar välvilja mot dessa riskerar visserligen att mer få kritik än beröm för det - men sådan är sakens natur.

     Kristendomen uttrycker tydligt samma ideal, när bibeln berättar om hur Jesus insisterade på att verka just bland samhällets minst respekterade - och nog visar berättelserna att han gjorde det mer av kärlek till dem, än för att korrigera deras livsföring. Det fick han sannerligen inget beröm för, så det är inte konstigt att så många kristna därefter hellre valt att idka välgörenhet inom sådana fält som samhället helt accepterar, och högt förbanna allt annat. Och de har mage att stoltsera med det.

     Vi behöver begrunda den läxa som vattnet ger oss: en villkorslös välvilja.


Denna artikel skrevs i oktober 2000 för tidskriften AlhpaOmega 4-5/2000.


TAO TE CHING

  1. Inledning


  2. Vers 1: Man får känna lust


  3. Vers 8: Välvilja utan villkor


  4. Vers 11: Den nödvändiga tomheten


  5. Vers 12: Sinnenas buller


  6. Vers 17: Att bli minnesmärke


  7. Vers 28: Manligt fast kvinnligt


  8. Vers 31: Krig är begravning


  9. Vers 50: Döden är en helt annan sak


  10. Vers 77: Politisk nirvana
Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching - taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.