Taoismen
TAO TE CHING OCH LAO TZU


Taoismen är en kinesisk livsfilosofi grundad av taoisten Lao Tzu.


STEFAN STENUDD
Stefan Stenudd
Om mig
Jag är författare, aikidoinstruktör och idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas logik. Jag har även varit musik- och krogrecensent i dagstidningar. Min bok om Tao te ching publicerades 1991, med flera följande upplagor. Mer om mig här.


TAOISMEN

Den kinesiska livsfilosofin:

Inledning


Tao, vägen


Oskuldsfull dygd


Reaktion mot Konfucius


Enslingen Lao Tzu


Det kvinnliga


Maktens förbannelse


Den vise


Den alldagliga utopin


Litteratur


Transkription


Ny svensk tolkning


TAO TE CHING

Klassikern om taoismen:

Inledning


Vers 1: Man får känna lust


Vers 8: Välvilja utan villkor


Vers 11: Den nödvändiga tomheten


Vers 12: Sinnenas buller


Vers 17: Att bli minnesmärke


Vers 28: Manligt fast kvinnligt


Vers 31: Krig är begravning


Vers 50: Döden är en helt annan sak


Vers 77: Politisk nirvana


Boken


TAOISTIC
My Taoism Website in English


Mina fackböcker

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.Mina romaner

Klicka på bilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.

Tao te ching

Tao te ching med kinesiska tecken.

Taoismens källa av Lao Tzu förklarad


Inledning

Tao te ching är taoismens källa. Boken skrevs för över 2.300 år sedan i Kina av dess legendariske författare Lao Tzu, och har spritts i otaliga upplagor och språk över hela världen. Här presenteras och förklaras några av dess 81 verser.

     Taoismen är en fridsam livsfilosofi, som predikar ödmjukhet och ett stillsamt accepterande av naturens ordning. Det är knappast en religion, fast det ofta brukar hävdas, eftersom varken gudar eller ett liv efter döden skymtar. Snarare är det en kosmologi som tillämpas även på hur vi enskilda människor bör leva våra liv.

     Tao te ching, den bok som utgör taoismens urkund, har ett ursprung höljt i dunkel. Den tillkom någonstans mellan ungefär 550 och 300 f.Kr. och den som pekas ut som dess författare är Lao Tzu, som ska ha levat på 500-talet f.Kr. Inte mycket är känt om honom, dock, och det är inte alls säkert att han ens har levat. Men Tao te ching har en personlig prägel som låter ana en ensam författare bakom texten.

     I det följande presenterar och förklarar jag några av de 81 verserna i Tao te ching, för att ge en bild av taoismens tänkande och principer enligt dess äldsta och främsta källa. Översättningarna av verserna är mina egna från min bok om Tao te ching, som du kan läsa mer om här: Tao te ching - taoismens källa.

     Du kommer säkerligen att märka att de gamla taoistiska principerna från Tao te ching fortfarande är relevanta, fast vårt samhälle på många sätt är så annorlunda mot antika Kina. Men civilisationens utveckling är i hög grad ett utanverk. Vi människor och det sätt på vilket vi förhåller oss till varandra är ungefär detsamma, likaså den värld vi bebor. Lao Tzu har alltjämt mycket att lära oss.


Dessa artiklar skrevs ursprungligen för tidskriften Quintessens, senare sammanslagen med tidskriften AlhpaOmega, och publicerades åren 2000-2002.


TAO TE CHING

  1. Inledning


  2. Vers 1: Man får känna lust


  3. Vers 8: Välvilja utan villkor


  4. Vers 11: Den nödvändiga tomheten


  5. Vers 12: Sinnenas buller


  6. Vers 17: Att bli minnesmärke


  7. Vers 28: Manligt fast kvinnligt


  8. Vers 31: Krig är begravning


  9. Vers 50: Döden är en helt annan sak


  10. Vers 77: Politisk nirvana
Boken om Tao

Tao te ching, av Lao Tzu - översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.
Tao te ching - taoismens källa

Tao te ching, den kinesiska klassikern skriven av Lao Tzu för långt över 2000 år sedan. Här är min svenska tolkning med utförliga förklaringar av taoismens principer. Klicka på omslagsbilden för att se boken på Bokus nätbokhandel.